ZVONIMIR VILA

Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1990. godine tradicionalne srednjovjekovne

grafičke tehnike u klasi prof. Frane Para. Nakon diplome dobiva nagradu za najboljeg studenta ALU

u Zagrebu. Posjeduje srednjovjekovnu grafičku prešu za duboki tisak. Vila se potpuno posvetio

grafičkoj umjetnosti. Moglo bi se reći kako bezizlazna predanost vlastitom zvanju Vilu čini istinskim i

nepopravljivim romantikom. Vila danas živi i stvara u Šibeniku.

Galerija „Vila“ Jurja Šižgorića 6a, 22000 ŠIBENIK