Ivana je članica Fotokluba Šibenik. Sudjelovala je na više zajedničkih izložbi, te surađuje s višestruko nagrađivanim haiku pjesnikom, piscem poezije za djecu, Aljošom Vukovićem. O sebi i svojoj fotografiji: – Ti trenuci u mojim fotografijama nisu samo prizor, već i ono što tada osjećam . Fotografija je za mene istraživanje, igra, meditacija, moj mir. To je ono neprocjenjivo vrijeme kada sam sama sa sobom. Čarolija. Fotografirajući svoju djecu, sve one važne i svakodnevne događaje u našim životima, shvatila sam da iz tih naizgled običnih momenata na fotografiju želim prenijeti svu emociju, atmosferu, tražeći pritom pravi kadar i savršeno svjetlo, učiniti je posebnom, da ima ”ono nešto”. S vremenom, fotografija postaje moj hobi, moja velika ljubav”.