Rođena 1975.g. u Šibeniku, gdje živi i radi.Po zanimanju je odgojitelj predškolske djece.

Slikanjem se aktivno počela baviti prije četiri godine.Koristi tehniku akril na platnu.

Polazište nalazi u spontanom činu slikarske energije raznovrsnih motiva.Slika prepoznatljiv svijet,scene ljubavi, portrete,iluzije op-karaktera, događaje,zabavu i napose pokret.Emociju izražava jarkim, intezivnim bojama.

Svoje radove je predstavila u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić.